EKONOMIKA / Investice

Popis: Vizualizace Domu kultury Poklad po rekonstrukci.
Vizualizace Domu kultury Poklad po rekonstrukci.
12.4.2017

Rekonstrukce Domu kultury Poklad bude opět zastavena

OSTRAVA

Rada města Ostravy rozhodla společně s městskou společností DK POKLAD zahájit se zhotovitelem stavby „Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad“ jednání o ukončení vzájemné spolupráce na této stavbě. Jako zhotovitel na této stavbě působí sdružení „Společnost STAMONT – VÍTKOVICE REVMONT, DK Poklad“, sestávající ze stavebních společností STAMONT – POZEMNÍ STAVITELSTVÍ a VÍTKOVICE REVMONT ENGINEERING.

Vzhledem k dlouhotrvajícím vzájemným neshodám ohledně způsobu provádění díla a zpoždění prací proti sjednanému harmonogramu jsme se rozhodli, že zhotovitele vyzveme k uzavření dohody o ukončení smlouvy o dílo. Pokud bude vůle k důstojnému ukončení právních vztahů také na straně zhotovitele, z našeho pohledu by tato varianta byla optimálním řešením,“ řekl investiční náměstek ostravského primátora Břetislav Riger.

Dostavba Domu kultury Poklad v ostravské městské části Poruba začala vloni v srpnu poté, co byl objekt v roce 2014 zakonzervován. Do tehdejšího výběrového řízení se přihlásilo 13 uchazečů. Vítěz soutěže chtěl objekt dostavět za cca 180 milionů korun  vč. DPH. Podle projektu měla dostavba stát zhruba 240 milionů korun. Na dokončení díla měl zhotovitel podle smlouvy 60 týdnů.

Pokud se dohodneme na ukončení smlouvy o dílo, čeká nás do 6 týdnů zakonzervování stavby a výběr nového zhotovitele, ke kterému by mohlo dojít na podzim letošního roku. Samozřejmě se budeme snažit, aby byly práce na rekonstrukci domu kultury obnoveny co nejdříve, nicméně systém veřejných zakázek má jasně stanovená pravidla,“ dodal náměstek B. Riger.

Rekonstrukce objektu byla od začátku problematická. Problematický byl nejen spor s jedním z bývalých nájemců prostor v objektu, ale také požadavek někdejšího zhotovitele přestavby UNISTAV a.s., PROMINECON CZ a.s. a Ridera Stavební a.s. za vícepráce.

Objekt byl v roce 2014 zakonzervován a ve výběrovém řízení byl vybrán nový realizátor dostavby „Společnost STAMONT – VÍTKOVICE REVMONT, DK Poklad“. Kvůli problémům s dodržováním sjednaného harmonogramu, s kvalitou plnění i sporům ohledně ocenění víceprací  bylo po rozhodnutí rady města se zhotovitelem zahájeno jednání o ukončení smluvního vztahu. Modernizace Domu kultury Poklad si vyžádala od jejího zahájení dosud částku zhruba 40 mil. Kč.

Stanovisko zhotovitelů DK Poklad

Předmětná zakázka navazovala na předchozí rekonstrukci nedokončenou jinými zhotoviteli. Společnosti Stamont-Pozemní stavitelství s.r.o. a Vítkovice Revmont, a.s. ihned poté, co měly možnost porovnat projektovou dokumentaci předloženou městem se skutečným stavem objektu, upozornily objednatele na to, že aktuální projektová dokumentace nebyla zhotovena adekvátně stavu „rozpracování“, resp. „nedokončení“, některé stavební práce, k jejichž realizaci se zhotovitelé zavázali, již byly fakticky provedeny v rámci předchozí zakázky, oproti tomu s některými zjevně nezbytnými pracemi nebylo v projektu vůbec počítáno, přestože jejich potřeba musela být zpracovateli projektové dokumentace zjevná. Řada prací potřebných pro dokončení rekonstrukce DK Poklad tak nebyla v zadání výběrového řízení vůbec uvažována, namátkou např. řešení závažných statických vad stavby. Zhotovitelé městu nabídli podmínky provedení těchto prací, které nejsou součástí předmětu díla a nelze je definovat jako vícepráce, tyto však ze strany města nebyly akceptovány. Nejde tedy o rychlost rekonstrukce nebo o počty zaměstnanců na staveništi, ale o to, že smysluplné provádění díla není bez těchto dalších prací možné. Zhotovitelé jsou přesvědčeni, že jimi zastávaný názor se v městem avizovaném výběrovém řízení na nového dodavatele potvrdí. V každém případě mají zhotovitelé za to, že pro obě strany je za této situace skutečně nejlepší ukončit spolupráci důstojnou dohodou. O jejích podmínkách budou obě strany ještě jednat.

Autor / zdroj: -red-

DALŠÍ ČLÁNKY

Post

Deset parciálních trolejbusů již jezdí ulicemi Ostravy

Dopravní podnik Ostrava (DPO) převzal kompletní dodávku deseti nových parciálních trolejbusů. Jsou nepřehlédnutelné díky novému barevnému provedení a

Post

Odneste starý dalekohled do zoo a pomozte zachránit kriticky ohrožené pěvce v Indonésii

Jedenáct českých a čtyři slovenské zoo se zapojily do kampaně EAZA Silent Forest na ochranu zpěvných ptáků v Indonésii. Pomoci můžete i vy.

Post

Ostravští záchranáři a hasiči zasahovali u tragické nehody v Hrabové

Posádky Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje a dvě jednotky profesionálních hasičů zasahovaly v pondělí u smrtelné dopravní nehody v

Reklama

garaze.fabrego.cz

Reklama

PARTNEŘI

www.beautyexpo.cz garaze.fabrego.cz Maminčino koření www.ippolna.cz www.casopis-dracek.cz energy.akcenta.eu

REKLAMA