AKTUÁLNĚ / Doprava

Popis: Ilustrační foto.
Ilustrační foto.
Autor / zdroj: isifa/thinkstock.com
20.3.2020

Nový Jičín má zpracovanou koncepci parkování

NOVÝ JIČÍN

Nový Jičín dokončil dlouho očekávanou koncepci parkování. Radnici dává návod, jak v následujících letech řešit problematiku parkování v centru města a v nejproblematičtějších oblastech, což je především sídliště Loučka, ulice Dlouhá, Nerudova a Vančurova.

„Do tvorby koncepce jsme se snažili v maximální možné míře zapojit veřejnost. Na podzim probíhalo dotazníkové šetření zaměřené na dopravní chování obyvatel města, jehož výsledky jsou shrnuty v samostatném dokumentu. Před dokončením celé koncepce jsme ještě uspořádali veřejné projednání, na němž bylo možné jednotlivá opatření připomínkovat a konzultovat. Podněty z projednání jsme se pak snažili do koncepce zahrnout,“ uvedl místostarosta a garant projektu Ondřej Syrovátka.

Samotná koncepce sestává ze tří částí. Analytická část popisuje a podrobně mapuje stávající stav včetně přehledu odstavných ploch, počtu parkujících automobilů i chybějících míst v jednotlivých hodinách během dne na území téměř celého města. Návrhová část vychází z analytické části a zabývá se již konkrétními navrženými opatřeními s jejich podrobným zákresem do mapy a popisem. Řeší také režim v centru města a možnost vybudování parkovacího domu. Poslední částí je akční plán, který rozvrhuje realizaci jednotlivých opatření do následujících 5 let. U každého opatření je vždy uveden počet nových míst, která díky nim vzniknou, a také odhad finančních nákladů potřebných k realizaci. Akční plán bude schválen v samosprávných orgánech během jara.

„V návrhové části jsme se spolu se zpracovatelskou firmou UDIMO snažili volit taková opatření, která budou co nejméně zasahovat do zeleně. Například v Loučce v ulici Na Lani se podaří přidat 20 parkovacích míst pouhým předlážděním a změnou režimu. Jsou však místa, kde to bez částečného zásahu do stávajících zelených ploch nebude možné, třeba podél ulice Dlouhé nebo na Vančurově ulici. I tam však budou nová parkovací místa vodě propustná. Na mnoha místech koncepce doporučuje jen změnu režimu a legalizaci stávajících stání. To je příklad ulice Novellara, kde se ke změně režimu konalo samostatné veřejné projednání a lidé si velkou většinou odhlasovali zjednosměrnění ulice směrem ke Slovanské, což bylo přejato i do koncepce. Co se týče parkovacího domu, měl by stát na ulici Bezručově v prostoru nynější odstavné plochy, a to v souvislosti s plánovanou výstavbou obytných domů,“ doplnil Syrovátka.

Již letos dojde k vybudování parkoviště na Dlouhé ulici, díky čemuž přibyde 70 nových parkovacích míst, a také k výměně automatů v centru města, kde bude nově možné platit také kartou a mobilní aplikací. Kvůli podpoře podnikatelů zůstane zachována možnost stát na centrálním parkovišti u Tržnice dvě hodiny zdarma, přibydou však placená stání v okolí centra. Kompletní koncepce včetně textových i mapových příloh je ke stažení na webu města.

Autor / zdroj: Marie Machková

DALŠÍ ČLÁNKY

Testování dobrovolníků na protilátky proti koronaviru ukončeno

Na začátku května spustil Moravskoslezský kraj testování na nový typ koronaviru. Jeho cílem bylo ověřit promořenost obyvatel na jeho reprezentativním

Porodnice Vítkovické nemocnice se vrací k předporodním kurzům i k prohlídkám

Po několikaměsíční pauze způsobené koronavirovou epidemií se v porodnici Vítkovické nemocnice v Ostravě opět uskuteční předporodní kurzy.

Oddělení alergologie a klinické imunologie nově otevřeli v Poliklinice FN Ostrava

Pod vedením zkušeného a respektovaného alergologa a klinického imunologa doc. MUDr. Jaromíra Bystroně, CSc., začalo v ostravské fakultní nemocnici fun

DNES SE STALO

POZVÁNKA OBRAZEM